PROJECTEN

Naast het structurele sportaanbod zijn er in de gemeente Tiel ook de nodige gezondheidsbevorderende projecten waar sport- en bewegen een belangrijke rol speelt. Op deze pagina is een overzicht van alle projecten weergegeven. 

Beweegtuin Passewaaij

In deze ”tuin” kunnen alle volwassenen gratis sporten, maar het is vooral bedoeld om de oudere inwoners van Tiel meer te laten bewegen. Er zijn toestellen waar u gemakkelijk zelf gebruik van kunt maken. Op woensdag van 11u-12u en op donderdag van 18.30u-19.30u is Tenny van den Berg aanwezig voor begeleiding. U vindt de Beweegtuin bij het wijkgebouw Passewaaij (Koerierspad 3).

Buah Hati voor en door vrouwen

Buah Hati is het informatiepunt voor de Molukse gemeenschap in Tiel, de gesprekspartner voor organisaties en gemeente en de verbinder van de Molukse gemeenschap in Tiel. Buah Hati bouwt op drie pijlers: informatiepunt voor iedereen, gesprekspartner, verbinder en ondersteuner.

BuurtSportVereniging Tiel-Oost

De BuurtSportVereniging Tiel-Oost (BSV) is een samenwerking van Tielse sportverenigingen, sport BSO SamSam, de Bede School Tiel-Oost, SportFriends en de gemeente. De BSV zorgt ervoor dat alle wijkbewoners (6-99 jaar) 30 weken per jaar deel kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten van de BSV. Deze activiteiten vinden plaats op de groenstroken en pleintjes in de wijk. Op deze manier is er altijd een activiteit bij u in de buurt!

Damesgym

Wijkvereniging Passewaaij organiseert verschillende activiteiten voor bewoners uit de wijk. Een van die activiteiten is damesgym verzorgd door Tenny van den Berg. Elke dinsdagmiddag van 13:30-14:30 uur in de zaal van de wijkvereniging, Koerierspad 3 in Tiel. 

Fit in Tiel

Fit in Tiel is een samenwerking tussen fysiotherapeuten en SportFriends. Cliënten die uitbehandeld zijn bij de fysio worden doorverwezen naar SportFriends. Na een intake gesprek wordt gekeken naar passend sportaanbod voor de cliënten, zodat zij structureel kunnen sporten en bewegen.

Voor meer informatie, vraag uw fysiotherapeut of neem contact op met Coen Braam (braam@sportfriends.nl)

Goed Bezig!

Goed Bezig! is een programma waarin een groep van ongeveer 10 kinderen (en hun ouders) aan de slag gaan om iets aan hun (over)gewicht te doen. Het totale programma duurt een jaar. Tijdens dit programma wordt gewerkt aan een gezonde leefstijl:  voeding, conditie, kracht, weerbaarheid en zelfvertrouwen. De ouders worden nauw bij het programma betrokken door onder andere ouderbijeenkomsten, waardoor de gezonde leefstijl in het gezin kan worden doorgevoerd. Dit project is een samenwerking tussen de diëtisten, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog en Body Dynamics.

www.dpbh.nl

Het is ook mogelijk een mail te sturen naar: goedbezigtiel@gmail.com

Nationale Diabetes Challenge

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation (BvdGF). Met de NDC wil de BvdGF een structurele bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met diabetes in Nederland.

Met ondersteuning van de BvdGF organiseert de lokale zorgprofessionals uit de eerste- en tweedelijns diabeteszorg (zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, diabetes- en wijkverpleegkundigen) een lokale wandel challenge om de gezondheid van haar patiënten te verbeteren. In 16 tot 20 weken wordt er wekelijks één keer gezamenlijk gewandeld. In kleine stappen trainen deelnemers en zorgprofessionals samen tot de Nationale Diabetes Challenge Week van 26 t/m 29 september 2018.

Dit project richt zich in eerste instantie op mensen met diabetes, maar bewegen is natuurlijk goed voor iedereen. Mensen zonder diabetes kunnen zich ook inschrijven.

Meer informatie en inschrijven;

Locatie Teisterbantlaan;

https://www.nationalediabeteschallenge.nl/ectteisterbant/

 

Locatie Passewaaij;

https://www.nationalediabeteschallenge.nl/ectpassewaaij/ 

Ouderen zwemmen

Dit project is een samenwerking tussen Sportplaza Tiel en het ROC. Studenten van het ROC bieden zwemlessen aan voor dementerende ouderen. Die komen eens in de maand naar het zwembad voor een zwemles. Studenten van het ROC begeleiden de ouderen met het omkleden en met de zwemles zelf. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: informatie@sportplaza.nl

SamenWel!

SamenWel! is een platform over gezond leven. Op www.samenwel.nl staan leuke filmpjes over gezellige activiteiten op het gebied van: samen eten, bewegen en ontspannen. Je ziet er eenvoudig waar in Rivierenland de activiteiten zijn en wanneer. Doe ook mee! SamenWel! is gemaakt door Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid en Ziekenhuis Rivierenland.

Tiel aan de Gezonde Zijde

Het project ‘Tiel aan de gezonde zijde’ heeft als doel om zoveel mogelijk Tielenaren bewust te maken van hun levensstijl! Het project werkt met ambassadeurs, vrijwilligers uit de wijken Tiel Oost en Tiel West die hun krachten zullen bundelen om van Tiel een gezonde stad te maken! Zo maken zij buurtgenoten attent op het project en zullen zij hen uitdagen om voor langere tijd deel te nemen aan diverse activiteiten zoals gezond koken, sporten, werelds koken, buurtsportverenigingen, wandelgroepen en taal lessen.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door de landelijke stichting Fonds NutsOhra. De uitvoerende partners zijn de gemeente Tiel, ROC Rivor, GGD Gelderland-Zuid, Dynamiek en Mozaïek

Bekijk de facebookpagina voor meer informatie

Vrouwen zwemmen

SportPlaza Tiel is gestart met vrouwen zwemmen in zwembad Groenendaal plus. Iedere zondagmiddag van 16.00-17.00 is het zwembad alleen toegankelijk voor vrouwen van 18 jaar en ouder. Ruim honderd enthousiaste bezoekers doen mee aan deze activiteit. Meer informatie over vrouwen zwemmen is verkrijgbaar bij de receptie van zwembad Groenendaal plus.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: informatie@sportplaza.nl

Zwangeren in beweging

Bent u zwanger en wilt u  graag fit de zwangerschap en bevalling beleven? Wilt u goed voorbereid zijn op het ouderschap en de eerste maanden na de bevalling? Doe samen met andere aanstaande moeders mee met het programma Zwanger en in beweging. Dit is een samenwerking van onder andere Body Dynamics, de verloskundigen en diëtisten. 

Bekijk de facebookpagina voor meer informatie. Of via Body Dynamics.