LINKS

Op deze pagina vindt u een aantal interessante links. Een aantal heeft betrekking op projecten die gericht zijn op sport in Tiel. Daarnaast zijn er ook links waar vooral de sportverenigingen informatie kunnen vinden over diverse sportonderwerpen.

PARTNERS

SportFriends

SportFriends is een onafhankelijk project- en adviesbureau die op verschillende terreinen actief is. Wij ontwikkelen, managen en voeren projecten uit voor gemeenten en adviseren hen beleidsmatig op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en onderwijs.

Brede School Tiel (Oost)

Brede School Tiel Oost is een netwerk van allerlei samenwerkingspartners. Met elkaar zorgen wij ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op diverse vlakken, zoals sport en cultuur. 

INTERESSANTE WEBSITES

NOC*NSF

NOC*NSF is een overkoepelende organisatie voor alle sportbonden in Nederland. 

Gehandicaptensport Nederland

Gehandicaptensport is sport en bewegen op maat, op zowel competitief als recreatief niveau, voor mensen met een handicap. Gehandicaptensport Nederland wil sporters met een handicap inspireren om te excelleren en de kracht van sport te ervaren, ongeacht niveau of handicap. Samen met hun leden en (landelijke) partners maken zij zich sterk om de vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Kenniscentrum Sport

Voor oplossingen van vraagstukken op het terrein van gezondheid en maatschappij is kennis noodzakelijk. Kenniscentrum Sport heeft alle kennis over sport en bewegen in huis. Verschillende thema's worden door hen onderzocht en adviezen over gegeven.

SportKnowHowXL

SportKnowHowXL is een informatieplatform voor de sport. Ontwikkelingen in de sport worden hier besproken. Zowel sportprofessionals als hoogleraren geven hun visie over trends en ontwikkelingen.